Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

 

Desplaceu-vos amunt

Amunt

Alba Barceló Plana Beca Art 2012

Els cicles de l'Antic Testament en l'Haggadà d'Or ('British Library, Add. MS 27210') i el seu context

Publicació Estudi

Fundació Güell
Alba Barceló Plana és llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (2011). L’any 2012 va estar guardonada amb la beca d’estudis en el camp de l’art de la Fundació Güell per “Els cicles de l’Antic Testament en l’Haggadà d’Or (‘British Library, Add. MS 27210′) i el seu context”.

 

Els cicles del Antic Testament en l’Haggadà d’Or (‘British Library, Add. MS 27210′) i el seu context

L’Haggadà d’Or, més coneguda amb el nom anglès Golden Haggadah, és una de les haggadot produïdes durant el segle XIV a Catalunya. Actualment, se’n conserven unes deu decorades sumptuosament, i cinc de les més importants es troben en col·leccions de Gran Bretanya, com és el cas d’aquesta, conservada a la British Library.

És una peça de gran qualitat, on es va fer ús de les últimes innovacions estilístiques en la il·luminació llatina contemporània, de forts components franco-gòtics coneguts ja a Barcelona, tot i conservar en la iconografia la pròpia tradició jueva. Aquesta comunicació es vol centrar en el cicle de l’Èxode, menys tractat per la historiografia que parla del manuscrit.

D’aquesta part es poden establir més vincles i lligams entre les altres haggadot catalanes, ja que el cicle del Gènesi no es representa a totes elles, i en canvi, l’Èxode sí. A més, per analitzar la relació dels cicles jueus amb els ambients artístics cristians s’ha de veure en quin grau aquests recursos pictòrics varen ser adaptats i transformats, i si els motius que van guiar aquesta adaptació en els models cristians responen a unes necessitats jueves particulars

Alba Barceló Plana és llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (2011). L’any 2012 va estar guardonada amb la beca d’estudis en el camp de l’art de la Fundació Güell per “Els cicles de l’Antic Testament en l’Haggadà d’Or (‘British Library, Add. MS 27210’) i el seu context”.