Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

 

Desplaceu-vos amunt

Amunt

Jaume Carbonell Guberna Beca Música 1992

Autor
Beca de musicologia de la Fundació Güell l'any 1992 amb el tema “Societats corals a Catalunya (1850-1936). Anàlisi sociològica”. Aquest projecte de la història de les associacions corals a Espanya va durar fins el 2006. Des d'aleshores ha treballat en altres projectes de recerca com: "Els espais d'oci en la Barcelona de 1900. Un projecte e-reserch en torn els orígens de la indústria cultural" (vigent entre 2008-2011), i "Música, tecnologia i pensament" (del 2011 fins l'actualitat), que ha rebut la qualificació de grup de recerca consolidat per part de la Generalitat de Catalunya.

 

Es va llicenciar en història de l’art a la Universitat de Barcelona el 1987, i s’hi va doctorar el 1996 amb la tesi Josep Anselm Clavé i les societats corals a Catalunya (1850-1874). L’esmentada tesi es va poder dur a terme gràcies a la beca per a estudis de Musicologia de la Fundació Güell concedida el 1992, va merèixer la màxima qualificació i el Premi Extraordinari de Doctorat corresponent a l’any acadèmic 1995–96.

És professor d’història de la música a la Universitat de Barcelona, on també desenvolupa una tasca investigadora en l’estudi de la música catalana dels segles XIX–XX i específicament en l’àmbit del cant coral a través del Grup de Recerca sobre la Història de les Associacions Corals a Espanya, en què intervenen diverses universitats de l’estat.

És coordinador dels cursos de música de la Universitat Catalana d’Estiu, de Prada de Conflent.

Ha participat en diversos congressos i trobades científiques entorn el fenomen musical i específicament la història del moviment coral. I ha publicat nombrosos treballs a reculls, actes i miscel·lànies, i articles a revistes com ara L’Avenç, Revista Musical Catalana, Revista de Catalunya, Revista de Musicología, Bulletin de l’Histoire Contemporaine de l’Espagne oCatalan Review. Ha coordinat l’edició del recull Els orígens de les associacions corals a Espanya (1998) i és coautor del llibre Festa i música arran de mar (1999). És col·laborador de la Història de la música catalana, valenciana i balear d’Edicions 62, i de l’Enciclopèdia Catalana de la música, d’Enciclopèdia Catalana.

Obres publicades per Galerada

Josep Anselm Clavé i el naixement del cant coral a Catalunya (1850-1874), 2000. Col·lecció assaig
El jazz clàssic i la seva història. Dels orígens a la Segona Guerra Mundial, 2011. Col·lecció manuals