Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

 

Desplaceu-vos amunt

Amunt

Reunió patronat

Fundació Güell

El 3 d’abril va tenir lloc la reunió anual ordinària del patronat que té per objecte planificar l’activitat de l’any en curs i aprovar-ne el pressupost. L’exercici passat va comportar que es podessin atendre tres beques: música, arts visuals i estudis d’art.

També es va acordar, en aprovar el pressupost del 2019, la convocatòria pel present any de les mateixes beques i imports que l’any passat, convocatòria que es comunicarà oportunament.

Cal destacar que aquest any es repeteixen les beques d’estudis en el camp de l’art –que està convocada per la fundació amb el suport de les “Hereves de Maria Jesús de Sola”– i la d’arts visuals amb la col·laboració de “Homesession”, ambdues estrenades el 2018 en el seu nou format. La de música inclou la participació del becat en nous programes de concerts.

Els patrons es congratulen de poder seguir complint amb les finalitats fundacionals, vetllant per la rendibilitat del patrimoni, el que permet la gestió i convocatòria de beques per ajudar joves artistes, i també donar suport a d’altres institucions en el camp de l’art.