Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

 

Desplaceu-vos amunt

Amunt

Avís legal

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del web fundacioguell.com (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de la Fundació Güell (a menys que s’indiqui expressament).

A aquest efecte, els drets d’autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

En particular, però sense limitar l’obligació de l’usuari expressada a l’apartat anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per autorització expressa, la transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del web fundacioguell.com, com també del seu disseny i la selecció i forma de presentació del materials inclosos.

Condicions d’ús

Mitjançant l’accés i ús al web fundacioguell.com, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l’accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix el web fundacioguell.com, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

Finalment, l’usuari haurà d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al web.

Continguts

Les dades i continguts que apareixen publicats al web fundacioguell.com hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L’usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzades.

La Fundació Güell no es responsabilitza de la utilització que l’usuari faci dels continguts publicats al web fundacióguell.com.

La Fundació Güell no pot garantir la utilitat, l’actualitat o la manca d’errors dels continguts facilitats al web fundacioguell.com, que en tot cas hi són amb caràcter informatiu de les activitats que du a terme i com a portal d’exposició de les obres dels artistes que voluntariàment han accedit ha que siguin publicades. Aquesta informació no es podrà considerar com a infal·lible, fet pel qual s’haurà de contrastar amb d’altres fonts, prèviament a l’adopció de qualsevol opinió o decisió per part de l’usuari.

Finalment, la Fundació Güell no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes, enllaçades des del web fundacioguell.com, puguin oferir als usuaris.

Privacitat

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altre dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari i, únicament, a través del formulari de contacte del web fundacióguell.com.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a què es tingui accés com a conseqüència d’aquestes comunicacions.