Política de privacitat

La Fundació Privada Güell (en endavant, Fundació Güell) només recull les dades de caràcter personal que voluntàriament li faciliti l’usuari a través del formulari de registre o del correu electrònic de contacte del web www.fundacióguell.com (info@fundacioguell.com)

Aquestes dades seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Amb la tramesa de les seves dades de caràcter personal, l’usuari consent el tractament de les seves dades personals per a les finalitats de la comunicació entre ell/ella i la Fundació Güell, responsable del tractament.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal, que són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades.

Sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, entre elles l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), i dins dels límits que es preveuen en la normativa de protecció de dades, l’usuari pot exercitar en qualsevol moment els drets reconeguts a l’esmentada Llei Orgànica (entre d’altres, els d’accés, rectificació, oposició i supressió) adreçant-se per escrit a:

Fundació Privada Güell

Passeig Isabel II, número 1, Casa Llotja, pis 2n

08003 Barcelona

 

Les comunicacions d’exercici d’aquests drets hauran de contenir la informació següent i anar acompanyades necessàriament dels documents següents:

– Identificació de la persona que exerceix els seus drets i adreça a efectes de comunicacions, designant de forma expressa la notificació per via postal o electrònica, essent imprescindible, en aquest darrer cas, facilitar una adreça de correu electrònic vàlida.

– Petició en què es concreta la sol·licitud.

– Fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document oficial que acrediti la identitat de la persona interessada.

 

© Fundació Güell – 2023 / Avis LegalPolítica de CookiesPolítica de Privacitat

Segueix-nos a instagram

NEWSLETTER

Síguenos en instagram

© Fundació Güell – 2023 / Avis Legal – Política de Cookies – Política de Privacitat